A Julie Krieger er læge i Klinisk Basisuddannelse (KBU) og kommer fra akutmodtagelsen og urinvejskirurgisk afdeling på Skejby. Hun har tidligere lavet forskning på sexologisk klinik på Rigshospitalet.

Randika Sivakumar er stoppet i klinikken da hun skulle videre i sin speciallægeuddannelse, vi ønsker hende alt godt og er misundelige på hendes nye kolleger.

Anette Klougart er Sygeplejerske i klinikken. Anette kommer fra hjerteafdelingen på Skejby Sygehus, og har her arbejdet med hjerterytmeforstyrrelser, blodtryksbehandling og generelt med hjertepatienter. Hun er tovholder på mange af de forløb der er for kronisk sygdom i klinikken. Derudover har hun en bred viden om sygdom generelt, og man vil kunne møde hende i mange andre funktioner i klinikken.

Hanne Roed er lægesekretær i klinikken og vil typisk være den første man møder hvis man ringer eller kommer forbi.

Hun har stor erfaring i rådgivning og visitation, og har tidligere arbejdet i mange år i andre praksis i Århus-området, og ud over at passe telefon står hun for alt det praktiske der får klinikken til at køre rundt.

Sozan, Charlotte, Ida, Frederik, Mette, Maja, Rune og Andreas er medicinstuderende på den sidste del af studiet. De arbejder med telefonpasning, blodprøvetagning, diverse andre prøver og håndterer en rækker mindre alvorlige sygdomme, altid i samråd med Læge. Det vil ofte være dem der ser en først ved akut sygdom for at klargøre til lægen.