Alle har ret til en kopi af deres journal, første gang man får kopi er det gratis, herefter er prisen 250 kr.

Hvis man gerne vil have kopi af sin journal skal man komme i klinikken kl 8-11 med en uåbnet USB-nøgle, så kan man få kopien med med det samme (der kan være en helt kort ventetid hvis personalet er optaget af noget andet).

Vi har ikke mulighed for at sende kopien elektronisk da det er ulovligt ihht. reglerne om datasikkerhed.

Vi anbefaler IKKE at man giver forsikringsselskaber, arbejdsgivere eller andre kopi af sin journal. Der er ofte oplysninger i journalen som er meget private, og der er derfor regler for hvordan disse parter kan udbede sig oplysninger. De kan kun bede op oplysninger af relevans for en konkret problematik, og kun i nærmere beskrevet omfang – altså langt fra hele journalen. Nogle forsikringsselskaber forsøger at omgå disse regler ved at bede kunden/patienten om selv at skaffe fuld journal, se ovenfor – men det anbefaler vi klart ikke. Hvis du er i tvivl så spørg endelig.